Om Hjemmejordmor i Bergen

Hjemmejordmor i Bergen ble startet av jordmor Annhja i oktober 2011, etter å ha gått som “lærling” i ett år ved hjemmefødsler.

Hjemmefødsler er ikke en del av det offentlige fødetilbudet i Norge, men besørges av privatpraktiserende jordmødre som driver egne foretak.

Jordmor Annhja var ferdig utdannet jordmor i 2010, og har hele tiden vært litt ekstra glad i hjemmefødsler, selv om størstedelen av fødselserfaringen kommer fra sykehusfødsler.

“Etter 5 år som sykepleier, med bred erfaring fra både psykiatri og generell medisinsk fagfelt, såvel som ansatt i vikarbyrå med spesialoppdrag på kronisk syke barn som ønsket behandling i hjemmet. Så ble det altså jordmordrømmen som gikk i oppfyllelse til slutt.

Hjemmefødsel oppdaget jeg tilfeldig via en bok jeg kom over, som fanget meg totalt. Og da jeg kom i praksis og møtte den ene jordmoren jeg visste om som tok hjemmefødsler, ga jeg henne ikke fred før jeg fikk være med å assistere. I ett år var jeg med som assistent før jeg fikk bytte rolle med Liv, som på slutten av sin karriere assisterte meg. Enda ringer jeg Liv om jeg trenger råd eller støtte eller bare en prat.”

 

Du kan lese noen av historiene der jordmor Annhja har vært med i forbindelse med fødsler en annen plass her på siden.

 

Finn ”Hjemmejordmorteamet i Bergen” på facebook , *lik* og *del*!